PANGG 0-18 is het samenwerkingsverband geestelijke gezondheid kinderen & jongeren in de provincie Antwerpen. Onze overtuiging is dat ieder kind of jongere met zijn/haar context recht heeft op een toegankelijke en kwaliteitsvolle geestelijke gezondheidszorg op maat.
GGZ-organisaties voeren met partners uit zorg en welzijn een provinciaal beleid gericht op efficiëntie en effectiviteit van zorg.


Nieuws

12/04/2024

Nu is 't aan ons!

Gezocht: kinderen, jongeren, ouders, professionals, ... die mee willen bouwen aan het geestelijke gezondheidsbeleid in Belgie! Het COMGGKJ (comité voor nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en Jongeren) wordt een nieuwe werkgroep participatie samengesteld. Bedoeling van deze werkgroep is aanbevelingen uit te brengen over de manier waarop jongeren meer en beter kunnen worden betrokken bij het GGZ-beleid en hoe hun participatie in de GGZ kan worden geoptimaliseerd. Lees er hier alles over!
29/03/2024

Bevraging over het vormingsaanbod vroegdetectie en -interventie van PANGG 0-18

Om het vormingsaanbod over vroegdetectie en -interventie zo goed als mogelijk af te stemmen op de bestaande noden, hebben we jouw mening nodig! Vul de vragenlijst in en geef mee vorm aan het vormingsaanbod van PANGG 0-18 voor 2024.
29/03/2024

Webinar 'Een heldere blik'

Samen met experts van RKJ De Sleutel en Pathways duiken we op 8 mei 2024 in de wereld van druggebruik binnen residentiële jeugdvoorzieningen. Een verhaal over drugs, invloed op ontwikkeling en mentaal welzijn, verslaving, drugs in de voorziening en meer!
29/03/2024

Kinderen ondersteunen na trauma

CGG De Pont organiseert samen met het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen een eenmalig infosessie voor ouders en hun hulpverlener. In deze sessie wordt dieper ingegaan op het effect van trauma op kinderen en hoe ouders dit beter kunnen begrijpen en een gevoel van veiligheid kunnen garanderen. Lees hier meer.
29/03/2024

Ouderschap in conflictueuze echtscheiding

CGG De Pont organiseert 3 online sessies met als doel informatie en theorie rond conflictueuze echtscheiding te verschaffen, de impact op ouderschap en op de kinderen te belichten en uitwisseling tussen ouders mogelijk te maken. Lees hier meer.
29/03/2024

Psychologische zorg in de eerste lijn: 'Laat ze zich niet nestelen. Spreek erover.'

De FOD volksgezondheid lanceert een nieuwe campagne om burgers aan te moedigen tijdig psychologische hulp te zoeken binnen de conventie. Lees hier alles over deze campagne.
29/03/2024

Mee-leven met iemand die aan zelfdoding denkt

Odisee Hogeschool, 1813 en Vlaanderen lanceren een website website voor en door naasten van een suïcidaal gezinslid. Naast getuigenissen vind je er een toolbox waarmee je aan de slag kan.
29/03/2024

Gebruik psychofarmaca: benzodiazepines en andere Z-drugs

Veel patiënten gebruiken benzodiazepines langdurig of niet aangepast aan hun noden. Dat is problematisch aangezien gewenning en verslaving al vanaf de tweede week van de behandeling kunnen opduiken. Lees hier het rapport en aanbevelingen van de Federale Overheid.
29/03/2024

Studiedag: Impact van suïcide en verslaving

Op 20 april organiseert Familieplatform samen met VAD en VLESP een boeiende studiedag over de ‘Dubbele impact van suïcide en verslaving’.