PANGG 0-18 is het samenwerkingsverband geestelijke gezondheid kinderen & jongeren in de provincie Antwerpen. Onze overtuiging is dat ieder kind of jongere met zijn/haar context recht heeft op een toegankelijke en kwaliteitsvolle geestelijke gezondheidszorg op maat.
GGZ-organisaties voeren met partners uit zorg en welzijn een provinciaal beleid gericht op efficiëntie en effectiviteit van zorg.


Nieuws

07/06/2024

10-16 juni: Week van de Infant Mental Health (IMH)

De Vlaamse netwerken GGZ kinderen en jongeren i.s.m. WAIMH en opgroeien en Psyche vzw organiseren van 10 tot 16 juni de week van de IMH. In die week willen we de geestelijke gezondheid van kinderen in de kijker zetten en de IMH visie verspreiden bij iedereen die werkt met jonge ouders en hun kinderen. Neem je even de tijd om de e-mailbanner in je handtekening te zetten, de infographic op je website te zetten of door te sturen naar je netwerk en een poster uit te hangen op je werkplek? Hier vind je alle nodige info.
07/06/2024

Heeft jouw organisatie de infant mental health bril al op?

Van 10-16 juni is het week van de Infant Mental health. Weet jij al hoe je de infant mental health visie in jouw organisatie kan brengen? Het Crosslink team van PANGG biedt hierover vorming aan voor professionelen uit alle sectoren die werken met infants en/of hun context. Lees er hier alles over.
31/05/2024

Interview met onze referent cultuursensitieve zorg door Trefpunt Odi

Onze Crosslink referent cultuursensitieve zorg Kim Geerinckx deed in een interview met Trefpunt Odi haar boekje open over het werken met een cultuursensitieve houding in de geestelijke gezondheidszorg. Lees het interview hier.
31/05/2024

Nieuwe aanmeldprocedure crisispermanentie UKJA vanaf 01/06/'24

Aanmelden voor de telefonische crisispermanentie van het UKJA kan vanaf 01/06/2024 enkel nog door hulpverleners en niet meer rechtstreeks door een ouder. Ouders dienen zich eerst tot hun eigen hulpverlening te wenden. Is er nog geen hulpverlening, kan men steeds eerst beroep doen op de huisarts of het CLB.
31/05/2024

OPZ Geel: 20 jaar zorg voor jongeren en hun context

Op 6 juni 2024 van 13u tot 17u organiseert OPZ Geel naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van hun K-Dienst een interactieve belevingsdag voor de netwerkpartners.  Deelnemen is gratis maar inschrijven verplicht. Klik hier voor meer info.
31/05/2024

Infomoment CGG Vagga aanbod 0 tot 6 jaar

Maandag 17 juni organiseert CGG Vagga een infomoment rond het zorgaanbod voor -9 maanden tot 6 jaar: infant-ouder-baby. Deelname is gratis, inschrijven verplicht. Klik hier voor meer info.
31/05/2024

Groepsaanbod CGG De Pont

CGG De Pont heeft een uitgebreid groepsaanbod voor kinderen, jongeren en hun ouders. Je kan het volledige aanbod hier raadplegen.
31/05/2024

Oudergroep voor ouders van kinderen met ASS

TheA (AZ St-Maarten) organiseert groepssessies voor ouders van kinderen met ASS. Dit kadert binnen het aanbod van eerstelijns psychologische zorg. Lees er hier meer over.
31/05/2024

Zomeraanbod UKJA

ZNA UKJA biedt tijdens de zomervakantie therapeutische dagprogramma's voor jongeren van 12 tot 18 jaar aan. Lees er hier alles over.