PANGG 0-18 is het samenwerkingsverband geestelijke gezondheid kinderen & jongeren in de provincie Antwerpen. Onze overtuiging is dat ieder kind of jongere met zijn/haar context recht heeft op een toegankelijke en kwaliteitsvolle geestelijke gezondheidszorg op maat.
GGZ-organisaties voeren met partners uit zorg en welzijn een provinciaal beleid gericht op efficiëntie en effectiviteit van zorg.


Nieuws

29/04/2024

Nieuw instroommoment Casemanagement

Nog net voor de zomervakantie gaat er een nieuw instroommoment door voor dossiers binnen Casemanagement PANGG 0-18. Er kunnen een 2 à 3-tal nieuwe dossiers opgestart worden. Aanmeldingen dienen te gebeuren via Jeugdhulpregie. Lees hier meer over de aanmeldprocedure.
21/04/2024

OPZ Geel: 20 jaar zorg voor jongeren en hun context

Op 6 juni 2024 van 13u tot 17u organiseert OPZ Geel naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van hun K-Dienst een interactieve belevingsdag voor de netwerkpartners.  Deelnemen is gratis maar inschrijven verplicht. Klik hier voor meer info.
19/04/2024

Multidisciplinaire samenwerking bij gebruik van psychofarmaca: een noodzaak

FOD Volksgezondheid lanceert een campagne rond multidisciplinaire samenwerking bij gebruik van psychofarmaca. Talrijke studies tonen aan dat de zorgverlening beter is wanneer artsen, apothekers en psychologen samenwerken. Gezondheidsprofessionals kunnen terugvallen op verschillende voorzieningen: medisch-farmaceutisch overleg (MFO), afbouwschema’s via magistrale bereidingen, medicatienazicht door de huisapotheker, terugbetaling door het RIZIV, en het aanbod van eerstelijns psychologische zorg. Lees er hier alles over.
17/04/2024

Online infosessie 'Samen zorgen voor jonge kinderen en prille ouders'

Op 12 juni 2024, lanceert Te Gek?! i.s.m. Kind & Gezin – Opgroeien en Psyche, een campagne naar de brede samenleving rond perinatale mentale gezondheid. In aanloop hiervan organiseert Kind & Gezin - Opgroeien i.s.m. Psyche een webinar, op vrijdag 24 mei van 12u30 tot 14u. We nemen je tijdens een korte online infosessie mee in het thema 'Samen zorgen voor jonge kinderen en prille ouders'. Wat kan je concreet verwachten tijdens deze infosessie? Een inkijk in de vijf fases van de perinatale periode en de transitie naar ouderschap, een kennismaking met onderbelichte aspecten rond dit thema, goede praktijken ter inspiratie om 'samen te zorgen' tijdens de perinatale periode, meer zicht krijgen op de waarde van een nest rondom jou in de zorg voor jonge kinderen en prille ouders, een preview van de Te Gek!?-campagnematerialen die jij mee kan uitdragen en kan gebruiken. Klik hier voor meer info.
15/04/2024

Studiedag: Dubbele impact van suïcidaliteit en verslaving

Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) slaat de handen in elkaar met het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) en Familieplatform voor een studiedag omtrent de suïcidaliteit of verslaving of de dubbele impact van beide. Deze dag staat in het teken van erkenning, informatie en inspiratie voor naasten van iemand die kampt met een verslaving en/of suïcidale gedachten en voor zorg- en hulpverleners die met deze doelgroep in aanraking komt. We laten tal van experten hun ervaringen en praktische tips met jou delen. In de namiddag worden verschillende workshops aangeboden. Klik hier voor meer info.
12/04/2024

Nu is 't aan ons!

Gezocht: kinderen, jongeren, ouders, professionals, ... die mee willen bouwen aan het geestelijke gezondheidsbeleid in Belgie! Het COMGGKJ (comité voor nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en Jongeren) wordt een nieuwe werkgroep participatie samengesteld. Bedoeling van deze werkgroep is aanbevelingen uit te brengen over de manier waarop jongeren meer en beter kunnen worden betrokken bij het GGZ-beleid en hoe hun participatie in de GGZ kan worden geoptimaliseerd. Lees er hier alles over!
29/03/2024

Bevraging over het vormingsaanbod vroegdetectie en -interventie van PANGG 0-18

Om het vormingsaanbod over vroegdetectie en -interventie zo goed als mogelijk af te stemmen op de bestaande noden, hebben we jouw mening nodig! Vul de vragenlijst in en geef mee vorm aan het vormingsaanbod van PANGG 0-18 voor 2024.
29/03/2024

Webinar 'Een heldere blik'

Samen met experts van RKJ De Sleutel en Pathways duiken we op 8 mei 2024 in de wereld van druggebruik binnen residentiële jeugdvoorzieningen. Een verhaal over drugs, invloed op ontwikkeling en mentaal welzijn, verslaving, drugs in de voorziening en meer!
29/03/2024

Kinderen ondersteunen na trauma

CGG De Pont organiseert samen met het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen een eenmalig infosessie voor ouders en hun hulpverlener. In deze sessie wordt dieper ingegaan op het effect van trauma op kinderen en hoe ouders dit beter kunnen begrijpen en een gevoel van veiligheid kunnen garanderen. Lees hier meer.