PANGG 0-18  / Zorgprogramma’s

Zorgprogramma’s

Crisis
Kortdurende mobiele crisisbegeleiding waarbij er een vermoeden van of een aanwezigheid is van een psychische problematiek bij het kind/jongere
Care
Langer durende en aanklampende zorg op maat voor kinderen/jongeren met een complexe GGZ-problematiek en hun context
Dubbeldiagnose
Verstandelijke beperking & geestelijke gezondheidsproblemen
Casemanagement
Aanklampende en intensieve zorgcoördinatie
Crosslink
Intersectorale uitwisseling van expertise en het bevorderen van deskundigheid
Connect
Vroegdetectie & vroeginterventie
GGZ-ondersteuning residentiële jeugdhulp
Teamondersteuning & coaching Begeleiding in de Gemeenschapsinstelling
Eerstelijns-
psychologische zorg
De overheid gaf PANGG0-18 de opdracht om binnen de provincie Antwerpen de eerstelijnspsychologische functie voor minderjarigen te organiseren. Intussen wordt alles in het werk gesteld om zo snel mogelijk operationeel te zijn.
Psychologische functies in de eerste lijn
Op 2 december 2020 werd een protocolakkoord gesloten tussen de federale regering, de gemeenschappen en de gewesten. Het doel? Psychologische zorg toegankelijk maken voor kinderen, jongeren en volwassenen, op het niveau van het opstarten én op het niveau van de prijs.
In dit bericht bundelen we alle info over hoe dit uitgebreid aanbod van psychologische zorg zal werken.
PANGG 0-18 is het samenwerkingsverband geestelijke gezondheid kinderen & jongeren in de provincie Antwerpen. Onze overtuiging is dat ieder kind of jongere met zijn/haar context recht heeft op een toegankelijke en kwaliteitsvolle geestelijke gezondheidszorg op maat.
GGZ-organisaties voeren met partners uit zorg en welzijn een provinciaal beleid gericht op efficiëntie en effectiviteit van zorg.


Spring naar toolbar