PANGG 0-18 is het samenwerkingsverband geestelijke gezondheid kinderen & jongeren in de provincie Antwerpen. Onze overtuiging is dat ieder kind of jongere met zijn/haar context recht heeft op een toegankelijke en kwaliteitsvolle geestelijke gezondheidszorg op maat.
GGZ-organisaties voeren met partners uit zorg en welzijn een provinciaal beleid gericht op efficiëntie en effectiviteit van zorg.


 PANGG 0-18  / Wegwijzer PANGG 0-18

Hulp nodig

Wegwijzer PANGG 0-18

Maak gebruik van de handige wegwijzer van PANGG 0-18. Door het beantwoorden van enkele vragen, krijg je duidelijk zich op het meest gepaste aanbod voor jouw hulpvraag. Klik hier om meteen naar de wegwijzer te gaan!

OOOG: onafhankelijke ombudsdienst geestelijke gezondheid

Patiënten/cliënten met vragen of klachten over de aangeboden hulp kunnen gratis en vertrouwelijk contact opnemen met onafhankelijke ombudspersonen. Op vraag van de patiënt/cliënt kan de ombudspersoon ook bemiddelen tussen patiënt en hulpverlening met de bedoeling de communicatie te herstellen en de hulpverlening te verbeteren. Ook voor vragen m.b.t. patiëntenrechten kan er beroep gedaan worden op de ombudspersoon.

Website psychologische zorg in de eerste lijn

Iedereen ervaart in de loop van zijn leven bepaalde psychische klachten. De meeste mensen wachten lang om steun of hulp te zoeken. "SAMEN BRENGEN WE PSYCHOLOGISCHE ZORG DICHTER BIJ!"

Maak kennis met de vernieuwde Sociale Kaart

Recent verscheen de vernieuwde Sociale Kaart online. De Sociale Kaart wil elke burger en hulpverlener informeren over het zorgaanbod in Vlaanderen en Brussel. Je kan zoeken naar antwoorden op zorgvragen zoals, “waar vind ik kinderopvang in mijn gemeente?”, “welke huisartsen zijn er in mijn buurt?”, “waar vindt een verslaafd familielid hulp?” ... Hulpverleners kunnen de website gebruiken om gericht door te verwijzen.

Voor hulpverleners en beleid

Digitale kennis- en verbindingsplatformen en hulpmiddelen online communiceren.

Wegwijsgids jonge kinderen en hun context

Het aanbod van netwerken, opleidingen, intervisie en hulpverlening betreffende jonge kinderen en hun gezinnen binnen de provincie Antwerpen.