PANGG 0-18  / Hulp nodig?

Hulp nodig

OOOG: onafhankelijke ombudsdienst geestelijke gezondheid

Patiënten/cliënten met vragen of klachten over de aangeboden hulp kunnen gratis en vertrouwelijk contact opnemen met onafhankelijke ombudspersonen. Op vraag van de patiënt/cliënt kan de ombudspersoon ook bemiddelen tussen patiënt en hulpverlening met de bedoeling de communicatie te herstellen en de hulpverlening te verbeteren. Ook voor vragen m.b.t. patiëntenrechten kan er beroep gedaan worden op de ombudspersoon.

Website psychologische zorg in de eerste lijn

Iedereen ervaart in de loop van zijn leven bepaalde psychische klachten. De meeste mensen wachten lang om steun of hulp te zoeken. "SAMEN BRENGEN WE PSYCHOLOGISCHE ZORG DICHTER BIJ!"

RIP Wegwijzer Jeugdhulp

Door nieuwe ontwikkelingen in de jeugdhulpverlening bestaat de Wegwijzer Jeugdhulp niet meer. We zijn nog beperkt bereikbaar via onderstaand contactformulier.

Maak kennis met de vernieuwde Sociale Kaart

Recent verscheen de vernieuwde Sociale Kaart online. De Sociale Kaart wil elke burger en hulpverlener informeren over het zorgaanbod in Vlaanderen en Brussel. Je kan zoeken naar antwoorden op zorgvragen zoals, “waar vind ik kinderopvang in mijn gemeente?”, “welke huisartsen zijn er in mijn buurt?”, “waar vindt een verslaafd familielid hulp?” ... Hulpverleners kunnen de website gebruiken om gericht door te verwijzen.

STAP 0: Wat cliënt en omgeving zelf kan doen

Online en telefonische hulpverlening & patiënten- en familieverenigingen.

STAP 2: Hulpverlening voor algemene psychische klachten

Ambulante geestelijke gezondheidszorg.

STAP 3: Hulpverlening voor specifieke klachten

Specifieke ambulante geestelijke gezondheidszorg.

STAP 4: Hulpverlening met verblijf

Semi-residentiële geestelijke gezondheidszorg.

Zorgaanbod

Brede jeugdhulpverleningslandschap gepresenteerd volgens de gekende sectoren.

Voor hulpverleners en beleid

Digitale kennis- en verbindingsplatformen en hulpmiddelen online communiceren.

Wegwijzer Cultuursensitieve Zorg

Mentale gezondheidszorg gericht(en/of gespecialiseerd in) op kinderen en jongeren met een migratie achtergrond(en/of vluchtelingen achtergrond) en hun context

Wegwijsgids jonge kinderen en hun context

Het aanbod van netwerken, opleidingen, intervisie en hulpverlening betreffende jonge kinderen en hun gezinnen binnen de provincie Antwerpen.
PANGG 0-18 is het samenwerkingsverband geestelijke gezondheid kinderen & jongeren in de provincie Antwerpen. Onze overtuiging is dat ieder kind of jongere met zijn/haar context recht heeft op een toegankelijke en kwaliteitsvolle geestelijke gezondheidszorg op maat.
GGZ-organisaties voeren met partners uit zorg en welzijn een provinciaal beleid gericht op efficiëntie en effectiviteit van zorg.


Spring naar toolbar