PANGG 0-18 is het samenwerkingsverband geestelijke gezondheid kinderen & jongeren in de provincie Antwerpen. Onze overtuiging is dat ieder kind of jongere met zijn/haar context recht heeft op een toegankelijke en kwaliteitsvolle geestelijke gezondheidszorg op maat.
GGZ-organisaties voeren met partners uit zorg en welzijn een provinciaal beleid gericht op efficiëntie en effectiviteit van zorg.


 PANGG 0-18  / Complex trauma

Complex trauma

8-9/2/2024: Traumagolven: gezin onder druk

Gezinnen met een complex trauma geschiedenis kampen soms met heftige emoties en beperkte veerkracht waarbij emotieregulatie en reflectief denken onder druk staat. Dr Inge Vanderstraete (Kinderpsychiater) en Dhr Bart Weustenraad (Systeem Psychotherapeut), werkzaam in het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen en verbonden als trainers aan Crosslink PANGG 0-18 nemen je mee op deze tweedaagse. We zoeken tijdens deze tweedaagse naar gepaste taal en beeld met aandacht voor veiligheid, partnerschap en herstel-mogelijkheden binnen het gezin.

Vormingspakket Traumasensitief werken/Complex trauma

In samenwerking met het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen ontwikkelde Crosslink PANGG0-18 een vormingspakket rond traumasensitief werken/complex trauma.