PANGG 0-18 is het samenwerkingsverband geestelijke gezondheid kinderen & jongeren in de provincie Antwerpen. Onze overtuiging is dat ieder kind of jongere met zijn/haar context recht heeft op een toegankelijke en kwaliteitsvolle geestelijke gezondheidszorg op maat.
GGZ-organisaties voeren met partners uit zorg en welzijn een provinciaal beleid gericht op efficiëntie en effectiviteit van zorg.


 PANGG 0-18  / Cultuursensitieve zorg

Cultuursensitieve zorg

Info voor hulpverleners die in aanraking komen met vluchtelingen - update
Passende zorg en ondersteuning bieden aan vluchtelingen: hoe doe je dat? Omdat deze vraag ons meer dan ooit bereikte, trachten we een overzicht te geven van nuttige informatiebronnen. Update juni 2022.
Open vormingsaanbod dOT
dOT heeft een open vormingsaanbod voor hulpverleners die werken met de doelgroep van kinderen, jongeren en gezinnen met migratieachtergrond. Klik hier om het huidige aanbod te ontdekken.
Klankbord geestelijke gezondheid - cultuursensitieve zorg
Cultuursensitieve wat, wanneer, waar,..???
Loop je vast? Wacht niet langer!
Solentra presenteert...
Gratis opleidingsaanbod van Solentra VZW voor medewerkers, vrijwilligers en partnerorganisaties van OCMW’s over de psychosociale begeleiding van vluchtelingen
Intervisie: psychische kwetsbaarheden in een gezin
“Wat als mijn normen en waarden niet overeenstemmen met die van mijn cliënt?” “Wat doe ik als enkel de kinderen Nederlands spreken?” “Mijn cliënten komen met vragen over hun identiteit in kader van hun roots.”  “Ik word constant geconfronteerd met no-shows. Hoe ga ik hiermee om?” “Hoe trek je een gesprek open over mentale gezondheid binnen niet-westerse culturen?” Vanuit Crosslink PANGG0-18 organiseren we intervisie Cultuursensitieve Zorg om hiermee aan de slag te gaan. Klik hier voor meer informatie.